VMS strømbrudd

Skjema for å sende melding om avslått/påslått VMS sporingsutstyr.

VMS posisjonsrapportering: 

Skjema for melding om avslått/påslått VMS posisjonsrapporteringsutstyr (pålogging via ID-porten)

Hvem skal bruke skjemaet?

Alle fartøy som har VMS sporingsutstyr som er typegodkjent av Fiskeridirektoratet. Oversikt over godkjent VMS utstyr

Skjemaet skal også brukes av leppefiskfartøy med LookOut Lite sporingsenhet.

Når kan skjemaet brukes?

I utgangspunktet er det ikke tillatt å slå av sporingsutstyret, men hvis fartøyet går i opplag eller på verksted, er det mulig å søke om å slå av sporingsutstyret. Dersom skipperen får skjemaet i retur godkjent av Fiskeridirektoratet, kan sporingsutstyret slås av.

Oppdatert: 22.04.2021