VMS/AIS strømbrudd

Skjema for å sende melding om avslått/påslått VMS/AIS sporingsutstyr. Skjemaet skal også brukes av leppefiskfartøy med LookOut Lite sporingsenhet.

Skjema for melding om avslått/påslått VMS posisjonsrapporteringsutstyr (pålogging via ID-porten)

Hvem skal bruke skjemaet?

Alle fartøy som har VMS sporingsutstyr som er typegodkjent av Fiskeridirektoratet. Oversikt over godkjent VMS utstyr

Når kan skjemaet brukes?

I utgangspunktet er det ikke tillatt å slå av sporingsutstyret, men hvis fartøyet går i opplag eller på verksted, er det mulig å søke om å slå av sporingsutstyret. Dersom skipperen får skjemaet i retur godkjent av Fiskeridirektoratet, kan sporingsutstyret slås av.

For kongekrabbefiskere

Skjema for melding om påslått/avslått AIS - kongekrabbefiske (pålogging via ID-porten)

Temaside: Turistfiske av kongekrabbe - retningslinjer for reiselivsbedrifter

For leppefiskfiskere

Skjema for melding om påslått/avslått AIS - leppefiskfiske (pålogging via ID-porten)

Temaside: Spørsmål og svar om AIS/VMS i fisket etter leppefisk

Oppdatert: 22.04.2021