Samfiskeordningen for kystfartøy – torsk, hyse og sei

Fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter kan delta i samfiske etter torsk, hyse og sei nord for 62°N. Det må sendes melding før samfisket starter og ved endringer i samfiskelaget.

Meldeskjema for samfiske og endringer (pålogging via ID-porten)

Formål og vilkår

Fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter kan delta i samfiske etter torsk, hyse og sei nord for 62°N. Det må sendes melding før samfisket starter og ved endringer i samfiskelaget.

Melding om samfiske må sendes til Fiskeridirektoratet før fisket tar til.

Skjemaet fylles ut av eieren av et av fartøyene som skal samfiske, på vegne av eierne av begge fartøyene.

Det må sendes nytt skjema, dersom perioden for samfiske endres, eller dersom samfiske skal foregå med det andre fartøyet i samfiskelaget (bytte aktivt/passivt fartøy).