Samfiskeordningen for kystfartøy – torsk, hyse og sei

Fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter kan delta i samfiske etter torsk, hyse og sei nord for 62°N. Det må sendes melding før samfisket starter, og ved endringer i samfiskelaget. Les mer om samfiskeordningen

Formål med skjemaet

Melding om samfiske, og melding om endringer i samfiske i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N.

Hvem skal bruke skjemaet?

Fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter som samfisker.

Melding om samfiske må sendes Fiskeridirektoratet før fisket tar til.

Skjemaet fylles ut av eieren av et av fartøyene som skal samfiske, på vegne av eierne av begge fartøyene.

Det må sendes nytt skjema, dersom perioden for samfiske endres, eller dersom samfiske skal foregå med det andre fartøyet i samfiskelaget (bytte aktivt/passivt fartøy).

Elektronisk skjema

Melding om samfiske sendes via elektronisk skjema: Meldingsskjema om samfiske

Oppdatert: 21.12.2017