Lisenser (UK, EU, Russland, Grønland, Færøyene)

Alle norske fartøy må søke om lisens for å kunne operere i andre lands farvann (UK, EU, Russland, Grønland og Færøyene).

Formål med søknadsskjemaene

  • oppnå tillatelse utstedt av britiske myndigheter for fiske i bristiske farvann i 2021 
  • oppnå tillatelse utstedt av EU for fiske i EU-sonen
  • oppnå tillatelse til å fiske i færøysk sone
  • oppnå tillatelse utstedt av russiske myndigheter for fiske i russisk sone
  • oppnå tillatelse utstedt av grønlandske myndigheter for å fiske i grønlandsk sone

Hvem skal bruke skjemaene?

Norske fartøy som ønsker å utøve fiske i UK, EU, Russland, Grønland, Færøyene

Søknadsskjema for UK-sonen

Lisens for å fiske i UK-sonen for 2021

Frist

Fartøy som planlegger å fiske i britisk sone fra 1. januar 2021 må søke innen 5. desember 2020.

Søknadsskjema for EU, Russland, Grønland, Færøyene

LIsens for å fiske i EU, Russland, Grønland, Færøyene (Altinn)

 

Oppdatert: 27.05.2021