Lisenser for UK, EU, Russland, Grønland, Færøyene

Alle norske fartøy må søke om lisens for å kunne operere i andre lands farvann.

Søknad om lisens for å fiske i annet lands sone; EU, Russland, Grønland, Færøyene (pålogging via ID-porten)

Søknad om lisens for å fiske i UK i 2022 (pålogging via ID-porten)

Formål

 • oppnå tillatelse utstedt av britiske myndigheter for fiske i britiske farvann i 2022
 • oppnå tillatelse utstedt av EU for fiske i EU-sonen
 • oppnå tillatelse til å fiske i færøysk sone
 • oppnå tillatelse utstedt av russiske myndigheter for fiske i russisk sone
 • oppnå tillatelse utstedt av grønlandske myndigheter for å fiske i grønlandsk sone

Hvem skal bruke skjemaene?

Norske fartøy som ønsker å utøve fiske i UK, EU, Russland, Grønland, Færøyene.

Søknad om lisens for å fiske i UK i 2022

Alle norske fartøy som planlegger å fiske i britisk farvann i 2022 må ha lisens fra britiske myndigheter før fisket kan starte. Følgende søknadsprosess vil gjelde alle fartøy:

 • Lisenssøknad skal sendes til Fiskeridirektoratet. Søknad om lisens for å fiske i UK i 2022 (pålogging via ID-porten)
 • Fiskeridirektoratet vil videresende søknader til relevant myndighet i Storbritannia, som er United Kingdom Single Issuing Authority (UK SIA).
 • Lisenssøknader som sendes før 31.12.2021 vil bli gjennomgått og sendt som en pakke til UK SIA senest 07.01.2022. Senere innkomne søknader vil bli behandlet løpende. 
 • Det må påregnes én ukes behandlingstid fra søknadene mottas av UK SIA.

Lisensdokument

 • UK SIA vil sende et lisensdokument til eiere av hvert enkelt fartøy som innvilges lisens. Dersom lisenssøknaden avslås vil UK SIA oppgi årsaken til dette.
 • Lisensdokumentet vil bli tilsendt elektronisk til den e-postadressen som oppgis på søknadsskjemaet. Lisensen trer i kraft tidligst 24 timer etter at e-posten er sendt.  
 • Norske fartøy må ha tilgang til lisensdokumentet om bord. Elektronisk versjon av e-posten vil bli akseptert.