Du er her:

Ungdomsfiskeordningen 2018

Oppdatert: 11.05.2017

Formål med skjemaet

Skjemaet skal brukast for å registrere seg i ungdomsfiskeordninga i 2018.

Kven skal bruke skjemaet?

Ungdom mellom 12 og 25 år som vil registrere seg for ordninga.

Kven skal behandle søknaden?

Fiskeridirektoratet sine regionkontor tildeler deltakarnummer til dei som har registrert seg i ordninga

Krav om vedlegg

Det er ingen krav om vedlegg.

Søknadsskjema