Kjøperregisteret

Kjøperregisteret viser alle som er registrert som fiskekjøpere i Norge. I registeret kan det sorteres på organisasjonsnummer, foretaksnavn, fylke og kommune.

Oppdateringstidspunkt: Dataene blir oppdatert én gang i døgnet - se oppdateringstidspunkt i rapporten.