24.09.18

Åpning av et område på Leirdjupet i Fiskevernsonen rundt Svalbard for fiske med torsketrål og snurrevad

Åpning av et område nordløst av Hopen i Fiskevernsonen rundt Svalbard for fiske med torsketrål og snurrevad

Oppdatert: 24.09.2018