Nord for 62° N

Denne siden og dens undersider blir ikke lenger oppdatert.

For en oversikt over hvilke områder som til et hvert tidspunt er stengt se ny nettside om stenging: Midlertidige stengte områder nord for 62° N

Bakgrunnsinformajonen for stenging/åpning av fiskefelt inneholder:

  • kart over områder som er stengt/åpnet for fiske
  • vurderingsgrunnlag for stenging/åpning
  • rapport/fangstjournal fra forsøksfiske

Sjekk alltid fiskerimeldingen!

Fiskeridirektoratet understreker at det er selve vedtaket om stenging eller åpning som gjelder, slik det er formidlet i den enkelte fiskerimelding.

Ved avvik mellom bakgrunnsinformasjonen og forskriften/fiskerimeldingen, er det sistnevnte som gjelder.

Oppdatert: 04.08.2017