Stengte områder 2019-2020 (Nordsjøen og Skagerrak)

Fiskeridirektoratet er i utøvelsesforskriften § 47 andre ledd gitt hjemmel til å stenge områder for å beskytte yngel og småfisk i Nordsjøen og Skagerrak (sør for 62° N).

Om/About Real Time Closure (RTC) Alle stengte felt i kart  (kartverktøyet Yggdrasil åpnes i nytt vindu) Utøvelsesforskriften

Kontakt

Andreas Haugstvedt  (reguleringsseksjonen),  Bjarne Schultz  (kontrollseksjonen),  Snorri Palmason  (reguleringsseksjonen)

Område /  Area Stengt fra/ Closed from Stengt til/ Closed to J-melding / Regulations Kart/ Map Bakgrunnsinformasjon/ Supporting documents

Nordsjøen

         
  29.08.19 12.09.19 J-147-2019 ]]> Fangstjournal / Catchjournal ]]>Vurderingsgrunnlag / Basis of Assessment ]]>
  27.04.19 10.05.19 J-71-2019   Notification ]]>
Nordsjøen og Skagerrak 21.03.19 03.04.19 J-47-2019 Oversiktskart ]]>Situasjonskart / Map of fishing ]]> Notification ]]>Fangstjournal / Catchjournal ]]>Vurderingsgrunnlag - Basis of assessment ]]>
  21.03.19 03.04.19 J-46-2019 Oversiktskart ]]>Situasjonskart / Map of fishing ]]> Notification ]]>Fangstjournal / Catchjournal ]]>Vurderingsgrunnlag / Basis of Assessment ]]>
  07.03.19 21.03.19 J-29-2019 Oversiktskart ]]>Situasjonskart / Map of fishing ]]> Notification ]]>Fangstjournal / Catchjournal ]]>Vurderingsgrunnlag / Basis of Assessment ]]>
  19.02.2019 04.03.2019 J-29-2019 Oversiktskart ]]>Situasjonskart / Map of fishing ]]> Notification ]]>Fangstjournal / Catchjournal ]]>Vurderingsgrunnlag / Basis of Assessment ]]>
           

Skagerrak

         
  17.03.20 30.03.20 J-38-2020 Oversiktskart ]]> Fangstjournal - Mostein ]]>Fangstjournal - Vibeke ]]>
  13.03.20 26.03.20 J-38-2020 Oversiktskart ]]> Fangstjournal / Catchjournal ]]>
  14.06.19 28.06.19   ]]> Notification ]]>Fangstjournal / Catchjournal ]]>Vurderingsgrunnlag / Basis of Assessment ]]>
  22.03.19 04.04.19 J-48-2019 ]]> Notification ]]>Fangstjournal / Catchjournal ]]>Anbefaling om stenging / Recommendations ]]>
Nordsjøen og Skagerrak 21.03.19 03.04.19 J-47-2019 Oversiktskart ]]>Situasjonskart / Map of fishing ]]> Notification ]]>Fangstjournal / Catchjournal ]]>Vudereringsgrunnlag / Basis of assessment ]]>
  16.03.19 29.03.19 J-43-2019 Oversiktskart ]]>Situasjonskart / Map of fishing ]]> Notification ]]>Fangstjournal / Catchjournal ]]>Vurderingsgrunnlag / Basis of Assessment ]]>
  07.03.19 21.03.19 J-31-2019   Notification ]]>
  16.02.2019 02.03.2019 J-22-2019 Oversiktskart ]]>Situasjonskart / Map of fishing ]]> Notification ]]>Fangstjournal / Catchjournal ]]>Vurderingsgrunnlag / Basis of Assessment ]]>
           

Lenker til andre lands nettsider om Real Time Closures

England Skottland Danmark Sverige Færøyene

Stengte områder 2012-2018

Stengte områder 2015-2018 Stengte områder 2012-2014

Stenginger i EU-sonen

Norske fartøy er pålagt å følge stenginger i EU-sonen:
  • Kommisjonsforordning 724/2010 (12. august 2010)
  • Kommisjonsforordning 783/2011(5. august 2011)