Stengte områder 2015-2018 (Nordsjøen og Skagerrak)

Fiskeridirektoratet er i utøvelsesforskriften § 47 andre ledd gitt hjemmel til å stenge områder for å beskytte yngel og småfisk i Nordsjøen og Skagerrak (sør for 62° N).

Dersom innblandingen av torsk, sei, hyse og hvitting under minstemål utgjør mer enn 15 prosent (målt i antall) i det enkelte hal, kan Fiskeridirektoratet stenge områder på inntil 500 kvadratnautiske mil i Nordsjøen og inntil 250 kvadratnautiske mil i Skagerrak i inntil 14 dager, hvoretter området gjenåpnes automatisk. Dette systemet er kjent som «Real Time Closure» (RTC).

Området vil i utgangspunktet være stengt for alt fiske. Innenfor det stengte området kan det likevel fiskes med:

  • reketrål dersom sorteringsrist er installert i trålen og oppsamlingspose ikke er påmontert
  • pelagisk trål der det fiskes etter makrell, hestmakrell eller sild
  • konvensjonelle redskap (garn, line og teiner)

Alle stengte felt i kartløsningen

Stenging og åpning av fiskefelt sør for 62° N

Område/
Area

Stengt fra/
Closed from

Stengt til/
Closed to

Bakgrunnsinformasjon/
Supporting documents

2018

Nordsjøen og Skagerrak

20.12.2018

02.01.2019

Skagerrak

03.07.18

16.07.18

Nordsjøen

03.07.18

16.07.18

Nordsjøen

16.05.18

29.05.18

2017

Nordsjøen

22.12.17

04.01.18

Alle stengte felt i kartløsningen

Nordsjøen

07.11.17

20.11.17

Skagerrak

08.05.17

22.05.17

Skagerrak

08.02.17

21.02.17

Skagerrak

21.01.17

03.02.17

2016

Skagerrak

21.06.16

27.06.16

Skagerrak

03.06.16

10.06.16

Forskrift om stenging av et område i Skagerrak innenfor Norges økonomiske sone for å begrense fisket av reker under minstemål

Nordsjøen

12.04.16

18.04.16

Forskrift om stenging av et område på Egersundbanken i Nordsjøen innenfor Norges økonomiske sone for å begrense fisket av reker under minstemål

2015

Nordsjøen

14.05.15

26.05.15

Nordsjøen

15.05.15

26.05.15

Nordsjøen

12.04.15

18.04.15

Stenginger i EU-sonen

Norske fartøy er pålagt å følge stenginger i EU-sonen: