Om/About Real Time Closure (RTC)

Dersom innblandingen av torsk, sei, hyse og hvitting under minstemål utgjør mer enn 15 prosent (målt i antall) i det enkelte hal, kan Fiskeridirektoratet stenge områder på inntil 500 kvadratnautiske mil i Nordsjøen og inntil 250 kvadratnautiske mil i Skagerrak i inntil 14 dager, hvoretter området gjenåpnes automatisk. Dette systemet er kjent som «Real Time Closure» (RTC).

Området vil i utgangspunktet være stengt for alt fiske. Innenfor det stengte området kan det likevel fiskes med:

  • reketrål dersom sorteringsrist er installert i trålen og oppsamlingspose ikke er påmontert
  • pelagisk trål der det fiskes etter makrell, hestmakrell eller sild
  • konvensjonelle redskap (garn, line og teiner)

About Real Time Closure (RTC)

Norway and the European Union have established systems for Real Time Closures (RTC) in the North Sea and Skagerrak. By nature, the two systems are similar, but have different trigger levels. An RTC regime gives the possibility to close fishing grounds in the North Sea and Skagerrak for the protection of juveniles and small fish.

In accordance with section 47 second paragraph of the regulations relating to sea-water fisheries, the Directorate of Fisheries are given the legal authority to close and open fishing grounds within Norwegian Jurisdiction of the North Sea and Skagerrak with the purpose of protecting juveniles and small fish.

In accordance with the RTC regime a restricted fishing ground will be closed for 14 days if the intermixture of juvenile or small fish exceeds the criterias specified in the regulations. 

Oppdatert: 06.12.2019