Stenging av et område på Veidnesfeltet på Laksefjorden i Finnmark for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Veidnesfeltet på Laksefjorden i Finnmark for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Veidnesfeltet på Laksefjorden i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.         Nord  70 grader 42,00 minutter. Øst  026 grader 42,00 minutter.

2.         Nord  70 grader 44,00 minutter. Øst  026 grader 42,00 minutter.

3.         Nord  70 grader 44,00 minutter. Øst  026 grader 47,00 minutter.

4.         Nord  70 grader 42,00 minutter. Øst  026 grader 47,00 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnen for stengingen

Henvendelser: Hilde M. Jensen 90812044

Oppdatert: 17.06.2019