Stenging av et område på Son i Finnmark for fiske etter sei med not

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Son i Finnmark for fiske etter sei med not.

Etter dette er det forbudt å fiske etter sei med not i et område på Son i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 71 grader 10,20 minutter. Øst 025 grader 15,00 minutter.

2. Nord 71 grader 12,10 minutter. Øst 025 grader 06,00 minutter.

3. Nord 71 grader 13,00 minutter. Øst 025 grader 08,20 minutter.

4. Nord 71 grader 10,90 minutter. Øst 025 grader 17,30 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunn for stengingen

Henvendelser: Hilde M. Jensen 908 12 044

Oppdatert: 20.06.2019