Endring av grensene for området på Råsa i Finnmark som er stengt for fiske etter sei med not

Fiskeridirektøren endrer med øyeblikkelig virkning grensene for området på Råsa i Finnmark som er stengt for fiske etter sei med not.

Etter dette er det forbudt å fiske etter sei med not i et område på Råsa i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 70 grader 53,0 minutter Øst 22 grader 09,0 minutter
2. Nord 70 grader 55,0 minutter Øst 22 grader 12,5 minutter
3. Nord 70 grader 55,0 minutter Øst 22 grader 18,0 minutter
4. Nord 70 grader 53,0 minutter Øst 22 grader 18,0 minutter
herfra videre til posisjon 1.

Les om bakgrunnen for stengingen

Henvendelser: Hilde M. Jensen 908 12 044

Oppdatert: 03.06.2016