Sør for 62° N (Nordsjøen og Skagerrak)

Fiskeridirektoratet er i utøvelsesforskriften § 47 andre ledd gitt hjemmel til å stenge områder for å beskytte yngel og småfisk i Nordsjøen og Skagerrak (sør for 62° N).

Dersom innblandingen av torsk, sei, hyse og hvitting under minstemål utgjør mer enn 15 prosent (målt i antall) i det enkelte hal, kan Fiskeridirektoratet stenge områder på inntil 500 kvadratnautiske mil i Nordsjøen og inntil 250 kvadratnautiske mil i Skagerrak i inntil 14 dager, hvoretter området gjenåpnes automatisk. Dette systemet er kjent som «Real Time Closure» (RTC).

Området vil i utgangspunktet være stengt for alt fiske. Innenfor det stengte området kan det likevel fiskes med:

 • reketrål dersom sorteringsrist er installert i trålen og oppsamlingspose ikke er påmontert
 • pelagisk trål der det fiskes etter makrell, hestmakrell eller sild
 • konvensjonelle redskap (garn, line og teiner)

Alle stengte felt i kartløsningen

Stenging og åpning av fiskefelt sør for 62° N

Ansvarlig land

Stengt fra

Stengt til

Koordinater

Bakgrunnsinformasjon

 

 

2017

 

 

 

Norge

22.12.17

04.01.18

1. 57° 33,0 N - 006° 13,0 Ø 
2. 57° 39,0 N - 006° 34,0 Ø
3. 57° 25,0 N - 007° 43,0 Ø
4. 57° 18,0 N - 007° 20,0 Ø
herfra videre til posisjon 1.

Alle stengte felt i kartløsningen

Norge

07.11.17

20.11.17

1. 57° 25,0 N  - 007° 43,0 Ø
2. 57° 16,0 N  - 006° 00,0 Ø
3. 57° 06,0 N  - 006° 41,0 Ø

herfra videre langs midtlinjen mellom Danmark og Norge til posisjon 1.

Skottland

30.06.17

20.07.17

57°41.50N - 000°32.00W

57°41.50N - 000°41.50W

57°34.50N - 000°45.00W

57°34.50N - 000°32.00W

Skottland

24.06.17

14.07.17

58°33.50N - 001°41.00W

58°26.50N - 001°41.00W

58°26.50N - 001°27.10W

58°33.50N - 001°27.10W

Norge

08.05.17

22.05.17

58°58,8´N - 009°45,5´E
58°58,8´N - 009°48,0´E
58°53,0´N - 009°53,0´E
58°50,6´N - 009°47,0´E
then to position no. 1

Færøyene

29.03.17

12.04.17

6212N - 0835W
6154N - 0835W
6154N - 0844W
6212N - 0845W
6212N - 0835W

Norge

08.02.17

21.02.17

58°53,5´ N - 010°38,3´E (Swedish border)
59°00,8´ N - 010°42,0´E
59°02,2´ N - 010°45,2´E
59°02,2´ N - 010°48,2´E
58°56,5´ N - 010°55,0´E (Swedish border)

Norge

21.01.17

03.02.17

58°50,6´ N - 009°47,0´E
58°58,8´ N - 009°45,5´E
58°58,8´ N - 009°48,0´E
58°53,0´ N - 009°53,0´E

2016

Færøyene

14.12.16

28.12.16

1. 6116N – 0720W
2. 6116N – 0716W
3. 6112N – 0716W
4. 6112N – 0715W
5. 6116N – 0720W

Færøyene

12.12.16

26.12.16

1. 6112N – 0711W
2. 6056N – 0650W
3. 6056N – 0700W
4. 6112N – 0715W
5. 6112N – 0711W

Færøyene

08.11.16
kl. 19:00

22.11.16
kl. 19:00

1. 6147N-0515W
2. 6140N-0512W
3. 6140N-0526W
4. 6148N-0526W
5. 6147N-0515W

Færøyene

17.10.16

31.10.16

1. 6203N -0540W
2. 6134N - 0540W
3. 6134N - 0500W
4. 6203N - 0515W
5. 6203N - 0540W

Færøyene

28.08.16

11.09.16

1. 6220N - 0457W
2. 6202N - 0440W
3. 6202N - 0500W
4. 6220N - 0512W
5. 6220N - 0457W

Norge

21.06.16

27.06.16

1. 58°58´ N 009°48´E
2. 58°39´ N 009°42´E
3. 58°39´ N 009°50´E
4. 58°56´ N 009°53´E

Færøyane

13.06.16

27.06.16

1. 6221N-0509W
2. 6221N-0454W
3. 6203N-0439W
4. 6203N-0453W
5. 6221N-0509W

Island

07.06.16

21.06.16

Area 1:

 1. 62°03’ N - 04°33’ W
 2. 61°48’ N - 04°33’ W  
 3. 61°48’ N - 05°00’ W  
 4. 62°03’ N - 05°05’ W  
 5. 62°03’ N - 04°33’ W

Area 2:

 1. 62°24’ N - 05°10’ W  
 2. 62°24’ N - 04°55’ W  
 3. 62°21’ N - 04°55’ W  
 4. 62°21’ N - 05°10’ W  
 5. 62°24’ N - 05°10’ W  

Norge

03.06.16

10.06.16

58°51,0´N - 009°48,0´E 
58°58,8´N - 009°44,0´E 
58°58,8´N - 009°48,1´E 
58°51,0´N - 009°55,0´E

Forskrift om stenging av et område i Skagerrak innenfor Norges økonomiske sone for å begrense fisket av reker under minstemål

Norge

12.04.16

18.04.16

57°30.00N – 006°46.00E 
57°38.00N – 006°46.00E 
57°38.00N – 007°36.00E 
57°30.00N – 007°36.00E 

Forskrift om stenging av et område på Egersundbanken i Nordsjøen innenfor Norges økonomiske sone for å begrense fisket av reker under minstemål

Skottland

29.01.16

18.02.16

58°37.50N - 000°00.00W
58°37.50N  -000°15.00E
58°30.00N - 000°15.00E
58°30.00N - 000°00.00W

59°07.50N - 001°45.00W
59°07.50N - 001°30.00W
59°19.40N - 001°30.00W
59°22.50N - 001°15.00W
59°00.00N - 001°15.00W
59°00.00N - 001°45.00W

59°00.00N - 000°30.00W
59°15.00N - 000°30.00W
59°15.00N - 000°00.00W
59°00.00N - 000°00.00W

60°37.50N - 002°30.00W
60°37.50N - 002°00.00W
60°33.10N - 002°00.90W
60°30.00N - 002°15.00W
60°20.50N - 002°15.00W
60°15.00N - 002°30.00W

2015

Danmark

29.09.15

19.10.15

58°01.00N - 010°13.50E
58°01.00N - 010°24.50E
57°52.50N - 010°27.50E
57°52.50N - 010°16.50E

58°37.50N - 000°00.00W
58°37.50N  -000°15.00E
58°30.00N - 000°15.00E
58°30.00N - 000°00.00W
59°07.50N - 001°45.00W
59°07.50N - 001°30.00W
59°19.40N - 001°30.00W
59°22.50N - 001°15.00W
59°00.00N - 001°15.00W
59°00.00N - 001°45.00W
59°00.00N - 000°30.00W
59°15.00N - 000°30.00W
59°15.00N - 000°00.00W
59°00.00N - 000°00.00W
60°37.50N - 002°30.00W
60°37.50N - 002°00.00W
60°33.10N - 002°00.90W
60°30.00N - 002°15.00W
60°20.50N - 002°15.00W
60°15.00N - 002°30.00W

Norge

14.05.15

26.05.15

57°30N - 004°46E
57°30N - 004°05E
57°41N - 004°05E
57°53N - 003°58E
57°53N - 004°10E
57°41N - 004°46E
then to position no. 1

Norge

15.05.15

26.05.15

57°41N - 004°05E
57°30N - 004°05E
57°30N - 004°46E
57°41N - 004°46E

Norge

12.04.15

18.04.15

57°30,0N - 006°46,0E
57°38,0N - 006°46,0E
57°38,0N - 007°36,0E
57°30,0N -007°36,0E
then to position no. 1

Stenginger i EU-sonen

Norske fartøy er pålagt å følge stenginger i EU-sonen: