Trålernes maksimalkvoter i fiske etter snabeluer nord for 62°N økes

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene i trålernes fiske etter snabeluer nord for 62°N med 500 tonn. Ny maksimalkvote er 3 500 tonn.

Beslutningen har virkning fra og med i dag.

Henvendelser: Guro Gjelsvik 90063839

Oppdatert: 08.06.2021