Stopp i kystflåtens direktefiske etter blåkveite nord for 62°N

Periodekvoten er estimert å bli oppfisket og Fiskeridirektøren har besluttet å stoppe direktefisket etter blåkveite nord for 62°N for fartøy under 28 meter største lengde fra og med 15. juni 2023.

Dette betyr at siste frist for opptak av redskap fra sjøen er 14. juni. kl. 23:59.  

 

Oppdatert: 12.06.2023