Stopp i kystflåtens direktefiske etter blåkveite nord for 62°N

Fiskeridirektøren har besluttet å stoppe direktefisket etter blåkveite nord for 62°N for fartøy under 28 meter største lengde fra og med 6. juli. Dette innebærer at siste frist for å ta opp redskap av sjøen er 5. juli kl. 23:59.

Henvendelser: Guro Gjelsvik 900 63 839

Oppdatert: 02.07.2021