Stopp i fisket etter øyepål i EU-sonen

Norges kvote av øyepål i EU-sonen er beregnet oppfisket.

Fiskeridirektoratet stopper dermed fisket i dag, 11.11.2020 kl. 23:00.

Henvendelser

Andreas Haugstvedt, 400 70 506
Snorri Palmason, 468 04 072

Oppdatert: 11.11.2020