Stopp i fisket etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy som fisker med landnot i 2022 (1)

Gruppekvoten på 100 tonn er beregnet oppfisket. Fisket blir derfor stoppet med virkning fra og med mandag 25. juli 2022 klokken 15.00. Siste frist for innmelding er klokken 19.00 samme dag.

Den enkelte kan likevel fiske inntil 5 tonn på årsbasis uavhengig av denne stoppmeldingen.

Henvendelser: Maja K. Rodriguez Brix 416 91 457

Oppdatert: 22.07.2022