Stopp i fisket etter leppefisk i 2021 på Sørlandet og Vestlandet

Fiskeridirektøren har besluttet å stoppe fisket etter leppefisk for fartøy som deltar i åpen gruppe, fritidsfiske og under ungdomsfiskeordningen på kyststrekningen fra Varnes fyr på Lista til 62°N (Vestlandet).

Fisket stoppes med virkning fra 4. september kl 20.00. Innen 7. september kl. 20.00 skal alle innretninger for mellomlagring av leppefisk være tømt, og leppefisken levert til kjøper.

Henvendelser: Maja Brix 416 91 457

Oppdatert: 01.09.2021