Stopp i fisket etter havbrisling i 2020 - 2021

Kvoten for fisket etter havbrisling i 2020-2021 er beregnet oppfisket og fisket stoppes fra og med i dag, onsdag 20. januar 2021.

Henvendelser: Ida K. O. Flaageng 980 88 595

Oppdatert: 20.01.2021