Stenging av et område Solbergfjorden i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Solbergfjorden i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Solbergfjorden i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.  Nord 69 grader 06,0 minutter. Øst 017 grader 32,9 minutter.

2.  Nord 69 grader 07,2 minutter. Øst 017 grader 32,9 minutter.

3.  Nord 69 grader 09,4 minutter. Øst 017 grader 42,5 minutter.

4.  Nord 69 grader 07,9 minutter. Øst 017 grader 42,5 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnsdokumenter

Vurderingsgrunnlag (pdf, 79.6 kB)

Fangstjournal (pdf, 139.6 kB)

Situasjonskart (pdf, 150.1 kB)

Henvendelser: Hilde M. Jensen, 908 12 044

Oppdatert: 11.08.2022