Stenging av et område på ytre Reisafjorden i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på ytre Reisafjorden i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på ytre Reisafjorden i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.Nord 69 grader 56,0 minutter. Øst 021 grader 05,4 minutter.
2.Nord 69 grader 59,0 minutter. Øst 021 grader 04,6 minutter.
3.Nord 70 grader 00,5 minutter. Øst 021 grader 06,8 minutter.
4.Nord 70 grader 00,5 minutter. Øst 021 grader 12,3 minutter.
5.Nord 69 grader 56,0 minutter. Øst 021 grader 10,4 minutter.
herfra videre til posisjon 1.


Bakgrunnsdokumenter 


Fangsjournal
Situasjonskart
Vurderingsgrunnlag

Henvendelser: Hilde M. Jensen, 90812044

Oppdatert: 26.03.2021