Stenging av et område på Steinlandsfjorden og Romsetfjorden i Nordland for fiske etter NVG-sild med not

Fiskeridirektoratet region Nord stenger med øyeblikkelig virkning et område på Steinlandsfjorden og Romsetfjorden i Nordland for fiske etter NVG-sild med not.


Etter dette er det forbudt å fiske NVG-sild på Steinlandsfjorden og Romsetfjorden i Nordland med not sør av en linje mellom følgende posisjoner:

1. Nord 68 grader 52,0 minutter. Øst 014 grader 58,1 minutter.
2. Nord 68 grader 52,6 minutter. Øst 014 grader 58,5 minutter.
3. Nord 68 grader 52,6 minutter. Øst 015 grader 02,4 minutter.
4. Nord 68 grader 52,2 minutter. Øst 015 grader 03,6 minutter.

Bakgrunnsdokumenter 


Fangstjournal

Oversiktskart

Henvendelser: Christian Roll Valen, 41145947

Oppdatert: 25.01.2021