Stenging av et område på Normannvika og Storfjorden i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Normannvika og Storfjorden i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Normannvika og Storfjorden i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 69 grader 29,6 minutter. Øst 020 grader 15,0 minutter.
2. Nord 69 grader 44,0 minutter. Øst 020 grader 26,0 minutter.
3. Nord 69 grader 44,0 minutter. Øst 020 grader 33,0 minutter.
4. Nord 69 grader 29,6 minutter. Øst 020 grader 23,0 minutter.
herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnsdokumenter

Fangstjournal

Situasjonskart

Vurderingsgrunnlag

Henvendelser: Hilde M. Jensen 908 12 044

Oppdatert: 02.09.2021