Stenging av et område på Malangen i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Malangen i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Malangen i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.  Nord 69 grader 24.4 minutter. Øst 018 grader 24.0 minutter.

2.  Nord 69 grader 28.0 minutter. Øst 018 grader 22.4 minutter.

3.  Nord 69 grader 28.0 minutter. Øst 018 grader 25.4 minutter.

4.  Nord 69 grader 24.4 minutter. Øst 018 grader 27.0 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Fangstjournal

Situasjonskart

Vurderingsgrunnlag

Henvendelser: Hilde M. Jensen 90812044

Oppdatert: 09.06.2021