Stenging av et område på Lyngen og Storfjorden i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Lyngen og
Storfjorden i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Lyngen og Storfjorden i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 69 grader 30,0 minutter. Øst 020 grader 16,0 minutter.
2. Nord 69 grader 43,0 minutter. Øst 020 grader 24,0 minutter.
3. Nord 69 grader 43,0 minutter. Øst 020 grader 31,5 minutter.
4. Nord 69 grader 35,0 minutter. Øst 020 grader 29,0 minutter.
5. Nord 69 grader 30,0 minutter. Øst 020 grader 20,0 minutter.
herfra videre til posisjon 1.


Bakgrunnsdokumenter 

Situasjonskart

Fangstjournal

Vurderingsgrunnlag

Henvendelser: Hilde M. Jensen 908 12 044

Oppdatert: 02.11.2020