Stenging av et område på Kvisten i Trøndelag for fiske etter sei med not

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Kvisten i Trøndelag for fiske etter sei med not.

Etter dette er det forbudt å fiske etter sei med not i et område på Kvisten i Trøndelag avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.  Nord 63 grader 47,43 minutter. Øst 008 grader 08,52 minutter.

2.  Nord 63 grader 47,73 minutter. Øst 008 grader 08,65 minutter.

3.  Nord 63 grader 47,71 minutter. Øst 008 grader 09,14 minutter.

4.  Nord 63 grader 47,50 minutter. Øst 008 grader 09,03 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnsdokument

Vurderingsgrunnlag (pdf, 12.7 kB)

Fangstjournal (pdf, 82.9 kB)

Situasjonskart (pdf, 113.6 kB)

Henvendelser: Hilde M. Jensen 908 12 044

Oppdatert: 30.05.2022