Stenging av et område på Djupspildra i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Djupspildra i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål. Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Djupspildra i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 70 grader 03,00 minutter. Øst 021 grader 38,00 minutter.
2. Nord 70 grader 03,50 minutter. Øst 021 grader 40,00 minutter.
3. Nord 70 grader 02,80 minutter. Øst 021 grader 45,30 minutter.
4. Nord 70 grader 00,60 minutter. Øst 021 grader 47,60 minutter.
5. Nord 70 grader 00,30 minutter. Øst 021 grader 46,30 minutter.
herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnsdokumenter 

Fangstjourna (pdf, 61kb) (pdf, 62.5 kB)
Situasjonskart(pdf, 414 kb) (pdf, 424.9 kB)
Vurderingsgrunnlag (pdf, 69kb) (pdf, 70.8 kB)

Henvendelser: Hilde M. Jensen, 90812044

Oppdatert: 14.01.2022