Stenging av et område på Ballen i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Ballen i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Ballen i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.Nord 70 grader 00,0 minutter. Øst 021 grader 46,6 minutter.
2.Nord 70 grader 00,7minutter. Øst 021 grader 48,8 minutter.
3.Nord 70 grader 00,0 minutter. Øst 021 grader 53,4 minutter.
4.Nord 69 grader 59,0minutter. Øst 021 grader 51,3 minutter.
herfra videre til posisjon 1.


Bakgrunnsdokumenter

Fangstjournal
Situasjonskart
Vurderingsgrunnlag

Henvendelser: Hilde M. Jensen, 90812044

Oppdatert: 29.03.2021