Siste frist for utseiling i kystgruppens fiske etter lodde i Barentshavet i 2023

Fartøy i kystgruppen som etter loddtrekning om rekkefølge har adgang til å delta i
loddefisket i Barentshavet i 2023, må ha meldt utseiling til Norges Sildesalgslag senest
torsdag 16. mars kl. 24.00.


Fartøy som ikke har meldt utseiling innen denne frist avgir sin plass til neste fartøy på
listen.

Henvendelser: Amund Sæther Eikrem 456 01 925

Oppdatert: 16.03.2023

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen