Regulering av fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen sesongen 2020/2021

Kvoteenheten for ringnotflåten som deltar i loddefisket ved Island, Grønland og Jan Mayen er med virkning fra 4. februar 2021, økt fra 0,79 til 1,01.

Henvendelser: Inger-Anne Arvesen 46802857

Oppdatert: 05.02.2021