Oppheving av delkvoteenhet i fiske etter kolmule i Færøyenes fiskerisone i 2021

For fartøy med kolmuletråltillatelse oppheves delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten for fiske etter kolmule i Færøyenes fiskerisone i 2021. Endringen gjelder fra og med i dag 15. april 2021.

Henvendelser: Ida K. O. Flaageng 980 88 595

Oppdatert: 15.04.2021