Om søknader om lisens i britiske farvann

Norge og Storbritannia har ikke blitt enige om fiskeriavtale for 2021. Ettersom norske fartøy ikke kan fiske i britisk farvann i 2021 stopper Fiskeridirektoratet søknadsprosessen om lisenser til å fiske i britiske farvann.

Det vil bli åpnet for lisenssøknader når Norge og Storbritannia blir enige om form og innhold for denne prosessen.

Henvendelser: Elin Winsents, tlf: 46804156, og Snorri Palmason, tlf: 46804072.

Oppdatert: 26.05.2021