Økte maksimalkvoter i trålernes fiske etter snabeluer nord for 62°N

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene i trålernes fiske etter snabeluer nord for 62°N med 500 tonn. Ny maksimalkvote er 2 500 tonn.

Beslutningen har virkning fra og med i dag, tirsdag 20. september 2022.

Henvendelser: Amund Eikrem 456 01 925

Oppdatert: 20.09.2022