Økte maksimalkvoter og endring i bifangstprosent i fisket etter torsk i Nordsjøen i 2021

Fiskeridirektøren har besluttet å gjøre følgende endringer:

  • Fartøy over 15 meter største lengde med adgang til å delta i lukket gruppe med konvensjonelle redskap kan fiske og lande en maksimalkvote på 10 tonn torsk per kvotefaktor, med en garantert kvote på 2 tonn torsk per kvotefaktor.
  • Fartøy under 15 meter største lengde med adgang til å delta i lukket gruppe med konvensjonelle redskap kan fiske og lande en maksimalkvote på 10 tonn torsk, med en garantert kvote på 5 tonn torsk.
  • Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe med mindre enn 500m³ lasteromvolum som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske og lande en maksimalkvote på 3 tonn torsk, men en garantert kvote på 2 tonn torsk.
  • Fartøy som fisker med snurrevad i Nordsjøen kan ha inntil 8,5 % bifangst av torsk i de enkelte fangster og ved landing.

Endringene trer i kraft straks.

Henvendelser: Ida K. O. Flaageng / Maja K. Rodriguez Brix 980 88 595 / 416 91 457

Oppdatert: 20.07.2021