Økte maksimalkvoter i trålernes fiske etter snabeluer nord for 62°Nord

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene i trålernes fiske etter snabeluer nord for 62°N med 100 tonn. Ny maksimalkvote er 1 900 tonn.

Beslutningen har virkning fra og med i dag.

Henvendelser: Guro Gjelsvik 900 638 39

Oppdatert: 23.04.2021