Økte maksimalkvoter i trålernes fiske etter snabeluer nord for 62°N

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene i trålernes fiske etter snabeluer nord for 62°N med 300 tonn.

Ny maksimalkvote er 1 800 tonn.

Beslutningen har virkning fra og med i dag.

Henvendelser: Guro Gjelsvik 900 638 39

Oppdatert: 20.01.2021