Økte maksimalkvoter i kystflåtens direktefiske etter blåkveite nord for 62°N

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene med 5 tonn til alle fartøy under 28 meter største lengde som har adgang til å delta  i direktefisket etter blåkveite nord for 62°N.

Vi gjør oppmerksom på at fisket kan bli stoppet på meget kort varsel.

Oppdatert: 10.09.2021