Økte kvoter i havfiskeflåtens fiske etter blåkveite nord for 62°N

Fiskeridirektøren har besluttet å tildele et maksimalkvotetillegg på 6 tonn blåkveite per fartøy for konvensjonelle havfiskefartøy og trålere.

Bakgrunnen er en intern refordeling og beslutningen har virkning fra og med i dag.

Henvendelser: Guro Gjelsvik 900 63 839

Oppdatert: 23.12.2021