Økte kvoter i fisket etter torsk nord for 62°N for fartøy i åpen gruppe

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotetillegget på torsk nord for 62°N med 4 tonn for alle fartøy i åpen gruppe.

Beslutningen har virkning fra og med i dag.

Vi minner om at fisket på maksimalkvotene kan bli stoppet på kort varsel.

Henvendelser: Guro Gjelsvik, Kjetil Øvregaard Østebø 900 638 39, 456 01 167

Oppdatert: 14.03.2023

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen