Økte kvoter i fisket etter hyse nord for 62°Nord for konvensjonelle havfiskefartøy

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotetillegget til konvensjonelle havfiskefartøy med 38 tonn hyse nord for 62°N.  

Beslutningen har virkning fra og med i dag.  

Henvendelser: Guro Gjelsvik 55 23 80 00

Oppdatert: 11.05.2023