Økte kvoter i fisket etter hyse nord for 62°N for torsketrålerne

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene i torsketrålerne sitt fiske etter hyse  nord for 62°N med 40 tonn.

Beslutningen har virkning fra og med i dag, torsdag 22. september.

Vi minner om at fisket kan bli stoppet på kort varsel.

Henvendelser: Guro Gjelsvik 900 638 39 / Kjetil Øvregaard Østebø 456 01 167

Oppdatert: 22.09.2022