Økte kvoter i fisket etter hyse nord for 62°N

Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at totalkvoten kan utnyttes fullt ut. Maksimalkvotene er fastsatt til:

  • Torsketrålere 1 160 tonn pr. kvotefaktor
  • Seitrålerne 535 tonn pr. kvotefaktor
  • Konvensjonelle havfiskefartøy 370 tonn pr. kvotefaktor

Vi minner om at fiske på maksimalkvotetilleggene kan bli stoppet på kort varsel.

Beslutningen har virkning fra og med i dag.

Henvendelser: Kjetil Øvregaard Østebø, 456 01 167. Synnøve Liabø, 468 02 971.

Oppdatert: 16.12.2021