Økte kvoter i fisket etter hyse nord for 62°N

Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N. Maksimalkvotene for torsketrålere økes til 900 tonn hyse pr. kvotefaktor.

Beslutningen har virkning fra og med i dag.

Henvendelser: Jørgen Blix Nicolaysen, 480 90 328 - Synnøve Liabø, 468 02 971

Oppdatert: 28.12.2020