Økte kvoter i fisket etter hyse nord for 62° N

Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62° N for å legge til rette for at totalkvoten kan utnyttes fullt ut. Dette innebærer maksimalkvoten økes til 250 tonn pr. kvotefaktor for konvensjonelle havfiskefartøy i fisket etter hyse nord for 62° N.

Vi minner om at fiske på maksimalkvotetillegget kan bli stoppet på kort varsel.

Beslutningen har virkning fra og med i dag.

Henvendelser: Alejandro Maldonado 920 62 145

Oppdatert: 05.08.2022