Økte kvoter i fisket etter hyse nord 62°N

Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at tildelte gruppekvoter kan utnyttes fullt ut. Konvensjonelle havfiskefartøy og torsketrålere gis en kvoteøkning på 10 %. Dette innebærer maksimalkvoter på 145 tonn hyse pr. kvotefaktor for konvensjonelle havfiskefartøy og på 579 tonn hyse pr. kvotefaktor for torsketrålere.

Henvendelser: 
Jørgen Blix Nicolaysen 480 90 328 
Synnøve Liabø  468 02 971

Oppdatert: 19.03.2021