Økte kvoter for konvensjonelle havfiskefartøy som fisker sei nord for 62°N

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene til 500 tonn for konvensjonelle havfiskefartøy som fisker sei med garn nord for 62°N.

Beslutningen har virkning fra og med i dag.

Vi minner om at fisket på maksimalkvotene kan bli stoppet på kort varsel.

Henvendelser: Guro Gjelsvik, 900 638 39, og Kjetil Øvregaard Østebø, 456 01 167

Oppdatert: 22.04.2022