Økte kvoter for fartøy som fisker innenfor kystfiskeordningen for torsk

Fiskeridirektøren har besluttet å tildele et maksimalkvotetillegg på 4,5 tonn for fartøy som fisker innenfor kystfiskeordningen for torsk nord for 62°N.

Beslutningen har virkning fra og med i dag.

Vi minner om at fisket på maksimalkvotene kan bli stoppet på kort varsel.

Henvendelser: Guro Gjelsvik, 900 638 39, og Kjetil Øvregaard Østebø, 456 01 167

Oppdatert: 22.04.2022