Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Økte kvoter for fartøy som fisker hyse nord for 62°N

Fiskeridirektøren har besluttet å tildele et maksimalkvotetillegg på 31 tonn hyse for konvensjonelle havfiskefartøy og 101 tonn hyse for torsketrålere nord for 62°N.

Det er videre besluttet å innføre fritt fiske etter hyse nord for 62°N for alle fartøy som fisker  i lukket gruppe.

Beslutningen har virkning fra og med i dag.

Vi minner om at fisket på maksimalkvotene kan bli stoppet på kort varsel.

Oppdatert: 28.03.2023